Виховання толерантності як риси характеру

Толерантність – це перш за все, повага, відчуття, сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, різних форм самовираження та самовиявлення людської особистості. Нажаль, у сучасному світі, ще існують хибні думки, що толерантність – це нікому непотрібне терпіння, яке може призвести до переваг ворожих суспільству думок, нав’язування чужих цінностей та шкідливі маніпуляції.

Задля розуміння першоджерельного поняття толерантності, в українських школах проводяться відповідні тематичні заходи. Сучасні правники вважають, і, на щастя, все більше педагогів з ними згодні, що треба звертати увагу дітей не тільки на поняття терпимості та поваги, а й на пояснення, що люди можуть відрізнятися між собою, по різному бачити та сприймати світ, і чому треба з розумінням відноситися до оточуючих. Це надасть дитині можливість самостійно обирати вірну модель поведінки та з’ясувати для себе, що відмінність у чомусь може бути не така важлива, як це здавалося на перший погляд.

Загальна думка, яку важливо донести у цей день, складається в тому, що досягнення успіху у власному житті буде скорішим, якщо не витрачати сил на конфлікти, «побутові війни», боротьбу з тими, хто думає інакше. Доцільно пробувати формувати у собі толерантність як рису характеру, щоб бути готовими до того, що всі люди різні – не кращі й гірші. Тож треба вчитися сприймати їх такими, якими вони є, не намагаючись змінити в них те, що нам не подобається. Цінувати в кожному особистість, поважати інші думки, почуття, переконання незалежно від того, чи збігаються вони з нашими. І при цьому зберігати «власне обличчя», за будь-яких обставин залишаючись собою.

Формуванню вірного розуміння толерантності сприяють знання та відкритість, спілкування та свобода думок, переконань, совісті. Для громадян це, передусім, їх активна позиція, яка формується на основі повного визнання універсальних прав та основних свобод людини.

16 листопада країни світу відзначають Міжнародний день толерантності. День був оголошений ЮНЕСКО у 1995 році, з приводу 50-річчя організації. Відповідно до цього ювілею, було прийнято урочистий документ - Декларацію принципів терпимості, в якому наголошується на рівності усіх людей, незалежно від етносу, віри, кольору шкіри або інших ознак. Ці принципи також були закріплені у Загальній декларації прав людини, яка проголошує неприйняття будь-яких форм дискримінації, недопущення геноциду і покарання за злочини проти людства. До Міжнародного дня толерантності (терпимості) прийнято проводити відповідні заходи, орієнтувати на них освітні заклади, активну громадськість. Крім того, Декларація принципів терпимості спрямована до держав, влада яких має гарантувати та забезпечити своїм громадянам створення справедливого законодавства, обов’язкового дотримання правопорядку, адміністративних та судово-процесуальних норм.

Підготовлено в ГП УГСПЛ м. Суми