Судова психологічна експертиза: особливості, завдання, функції

У нашому житті величезну роль грає судово-психологічна експертиза. Це дослідження, яке виконується досвідченим експертом з метою отримання певного висновку щодо обставин, що мають саме безпосереднє значення для грамотного вирішення справи.
Значення такої експертизи полягає в тому, що вона досить часто виступає в якості найбільш ефективного засобу встановлення всіх обставин справи і дозволяє застосовувати в процесі проведеного розслідування цілий арсенал сучасних і перевірених засобів.
Будь-яка судова психологічна експертиза на ucse.com.ua - це дослідження, за допомогою якого можна в мінімальний час вирішити необхідні завдання. Це так званий самостійний вид судової експертизи, який полягає в активному використанні спеціальних психологічних пізнань для безпосереднього встановлення обставин.
Предметом проведеної експертизи є з'ясування будь-якої можливості допитуваного особи адекватно сприйняти, також відтворити і зберегти в пам'яті необхідні відомості про ті факти, які підлягають доведенню.
Гостра необхідність застосування такої експертизи виникає дуже часто в процесі попереднього слідства.
Що стосується методів експертизи, то більшою мірою їх запозичують із загальної психології, але деякі спеціально розробляються для цілей даної експертизи.

Головні етапи СПЕ

Що стосується основних етапів експертизи, то можна назвати такі, як:

  • Загальне ознайомлення з наявним об'єктом дослідження;
  • Також з'ясування і грамотне дослідження обставин, які дають можливість дослідження;
  • Складання необхідного висновку за наявними матеріалами справи;
  • Оголошено винесеного укладення на суді;
  • При потребі проводиться допит експерта.

Безпосередньо після оцінки висновку такої експертизи суд вправі викликати фахівця експерта на допит для того, щоб отримати відповіді на деякі важливі питання. Тобто, для роз'яснення висунутого експертного висновку.
Якщо не буде достатньої ясності, то може бути призначена ще додаткова експертиза. У будь-якому висновку експерта повинно бути обов'язково вказано: де, ким і коли була здійснена експертиза, хто саме був присутній при її проведенні, які саме матеріали використовувалися, також які дослідження проводилися, на які питання були знайдені відповіді і так далі.
Якщо виникне потреба, Ви можете звернутися до Українського центру судових експертиз ucse.com.ua. Грамотні фахівці проведуть СПЕ і допоможуть розібратися в ситуації, що склалася. Ви отримаєте професійну допомогу в найбільш складних і часом нерозв'язних ситуаціях і вже зараз. Удачи.